SLIDE- PRZEUWNE DRZWI TARASOWE

14/10/2020

Idziemy z duchem czasu. Stabilność i możliwość
tworzenia dużych konstrukcji oferuje szeroki
zakres zastosowania i pozwala na maksymalne
wykorzystanie powierzchni wewnątrz pomieszczenia
– otwarcie drzwi nie wymaga rozwarcia skrzydła.